Nierstichting & NVN

Als collega's zetten we samen stappen voor Nierpatiënten

( Gekozen door teamcaptain: Ik wandel mee vanuit huis en kom op 26 juni naar Landgoed Schovenhorst )

Opgehaald

5
0% bereikt van het totaalbedrag € 1.000

In Nederland hebben circa 2 miljoen mensen chronische nierschade, maar ongeveer de helft daarvan weet dat niet. Chronische nierschade is onomkeerbaar, maar wordt vaak te laat ontdekt. Daarom is vroege opsporing belangrijk, net als het voorkomen van (verdere) nierschade.

Ons doel is nierschade vroeg op te sporen en nierfalen te voorkomen. Krijg je nierfalen, dan wil je de beste behandeling en ondersteuning. We zetten ons iedere dag in voor nierpatiënten. Zodat zij nu de beste behandeling en steun krijgen en we nierziekten in de toekomst kunnen genezen.

Een gewoon leven leiden, met genoeg vrijheid en energie voor werk en ontspanning, is niet vanzelfsprekend als je nierpatiënt bent. Een nierziekte heeft grote impact op het leven van nierpatiënten en dat van hun naasten. Daarom zetten wij ons op vele manieren in voor Nierpatiënten en lopen dus mee tijdens de Nierdaagse.