Disclaimer

De informatie op nierdaagse.nl van de Nierstichting wordt met grote zorg samengesteld door Nierstichting Nederland (verder 'de Nierstichting). Het copyright van alle gebruikte teksten en beelden op nierdaagse.nl behoort aan de Nierstichting. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere artikelen, mogen niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nierstichting. De Nierstichting kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van nierdaagse, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan. De Nierstichting mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor nierdaagse.nl naar eigen inzicht wijzigen, en behoudt zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen. De Nierstichting is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op nierstichting.nl wordt verwezen.